OLOVENĚ ZÁŤAŽE A KRMÍTKA

Rybárske olovo, krmítka - Nenápadnosť a pevne usadený koncový systém, to je úlohou kvalitných oloviek a krmítok.